"; $from="From: $nom <$email>"; if (mail($adresse,"Inscription de $nom $prenom",$texte,$from)) { echo("Formulari enviat! Gràcies!

"); if (mail($email,"Inscripció a $typeinscription", $texte1, $from1)) echo("Rebrà un missatge de confirmació molt aviat.


Cliqui aqui per tornar a la pagina principal
"); else echo("La direcció de E-mail indicada no és vàlida !.

"); } else { echo("Ho sentim, el formulari no pot ser enviat actualment


Contacti'ns d'una altra manera"); } ?>