| عربية | Català | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | Türkçe |


|
Presentació
|
Inscriure's
|
Llista de Participants
|
Accés
| |
Taller de formació Modnet

Lyon del 15 al 21 Juny 2006
Dia d'arrivada : dijous 15 juny
Primera classe : divendres 16 juny matí
Darrera classe : dimecres 21 juny tarda

Logicum Lugdunensis

Lyon del 22 al 24 Juny 2006
Dia d'arrivada : dimecres 21 juny
Primera xarrada : dijous 22 juny matí
Darrera xarrada : dissabte 24 juny tardaInstitut Camille Jordan
Bâtiment Braconnier (Site de la Doua)
Université Claude Bernard Lyon 1
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex
França