| عربية | Català | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | Türkçe |


|
صفحه اصلی
|
ثبت نام
|
شرکت کنندگان
|
یافتن ما
| |

ثبت نام


آخرین مهلت برای ثبت نام 10 ژوئن 2006 (معادل 20 خرداد 1385 هجری شمسی) می باشد. ما قادر به تضمین یافتن خوابگاه برای ثبت نام کنندگان پس از 10 مه 2006 (مطابق با 20 اردیبهشت 1385 هجری شمسی ) نخواهیم بود. از شرکت کنندگان محترمی که پس از این تاریخ ثبت نام می کنند خواهش می شود که برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایند. برای نام نویسان پیش از 10 مه، قیمت روزانه اتاق بین 37 تا 50 یورو برای خوابگاه منفرد و 20 تا 25 یورو برای خوابگاه مشترک خواهد بود. شرکت کنندگان محترمی که مایل به یافتن خوابگاه برای خود هستند می توانند از تارنمای دفتر جهانگردی لیون برای پیدا کردن اطّلاعات مورد نظر خود استفاده نمایند. در این صورت خواهشمندیم در بخش نظرات ما را مطّلع فرمایید.

خواهشمندیم اطّلاعات ذیل را ارائه فرمایید.نام
نام خانوادگی
پیک الکترونیکی
دانشگاه
برنامه دلخواه:
کارگاه مدنت 15 تا 21 ژوئن 2006 (معادل 25 تا 31 خرداد 1385 هجری شمسی)
لگیکم لوکدوننزیز 22 تا 24 ژوئن 2006 (معادل اوّل تا 3 تیر ماه 1385 هجری شمسی
لگیکم لوکدوننزیز & مدنت
تاریخ ورود
آخرین روز اقامت
آیا شما مایل به تشریک خوابگاه خود با شرکت کننده دیگری می باشید؟
بله
خیر
اگر جواب مثبت داده اید، لطفاً نام شرکت کننده مرجّح خود را در صورت وجود ارائه فرمایید.
نظرات