| عربية | Català | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | Türkçe |


|
صفحه اصلی
|
ثبت نام
|
شرکت کنندگان
|
یافتن ما
| |

Logicum Lugdunensis

لیون، 22 تا 24 ژوئن 2006 (معادل اوّل تا 3 تیر ماه 1385 هجری شمسی)
Institut Camille Jordan
Bâtiment Braconnier (Site de la Doua)
Université Claude Bernard Lyon 1
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex
فرانسه

فهرست مقدّماتی شرکت کنندگان:

Franck Benoist
Model theory of Hasse fields and application to algebraic geometry

Alexandre Borovik

Zoé Chatzidakis

Gregory Cherlin

Adrien Deloro

David Evans

Olivier Frécon
Conjugaison des sous-groupes de Carter dans
les groupes de rang de Morley fini.
(Abstract)

Assaf Hasson
On Zilber's Dichotomy in 1-dimensional
reducts of o-minimal structures.
(Abstract)

Martin Hils
Mauvais corps en caractéristique 0

Ehud Hrushovski

Guillaume Malod

Christian Michaux

Anand Pillay
Return of generix (Abstract)

Zlil Sela
Free and hyperbolic groups are stable. (Abstract)

Alex Usvyatsov

John Wilson
Characterizations of solubility for finite groups.

Martin Ziegler
Red Fields

Boris Zilber
Quantum Zariski geometries and groups (Abstract)

برگزارکنندگان: تونا آلتینل، توماس بلوسیه، اریک ژلیگو، عبدالرضاق اود حسین، فرانک واگنر